DE STAL VAN DINGO?
“Ja hoor eens, het is hier de stal van Dingo niet!” Met dit Turkse gezegde wordt een plek bedoeld waar alles kan en alles mag, een plek zonder regels, een plek waar de muziek te hard staat en mensen zomaar in en uit lopen. Dingo zelf schijnt een ezel te zijn geweest.
< Terug naar het overzicht

ROC/UCK - LONGING AND BELONGING (2009)

Waar voel ik me thuis? Waar hoor ik thuis? Jongeren uit alle windstreken deelden hun familieverhalen en onderzochten de theatrale mogelijkheden daarvan. In een kamer vol meegebrachte objecten begonnen zij hun onderzoek.

In samenwerking met het Utrechts Centrum voor de Kunsten (http://www.uck.nl) maakten Ilgin en Kanya een montagevoorstelling met studenten van verschillende opleidingen uit Utrecht. In het eerste deel van dit project werden scènes vanuit ruimtelijke vormgeving, spel, dans, zang en objecten gemaakt. De familiegeschiedenissen van alle deelnemende studenten en deze scènes vormden de rode draad van de voorstelling.

Het tweede deel van dit project was in Forbach, Frankrijk. Zes groepen vanuit verschillende Europese landen maakten hier in een korte tijd nieuwe voorstellingen. De jongeren werden over verschillende groepen verdeeld en maakten zo kennis met elkaars familieverhalen. Kanya en Ilgin werkten samen met de Engelse acteur en muzikant Tim Godwin.

Longing and belonging (2009) Thema Familiegeschiedenis Docenten Ilgin Abeln, Kanya Huigens, Tim Godwin (Engeland)