DE STAL VAN DINGO?
“Ja hoor eens, het is hier de stal van Dingo niet!” Met dit Turkse gezegde wordt een plek bedoeld waar alles kan en alles mag, een plek zonder regels, een plek waar de muziek te hard staat en mensen zomaar in en uit lopen. Dingo zelf schijnt een ezel te zijn geweest.
Wij bedenken buurtprojecten voor die plekken en mensen, waar we benieuwd naar zijn. Het verhaal van een plek en haar bewoners is altijd het uitgangspunt. Maar ook de verhouding van onszelf tot die bewoners en plek is heel belangrijk. Wie zijn ‘wij’ en welk verhaal hebben we gezamenlijk te vertellen? De uitkomst hiervan is heel divers: een theatrale-audiotour, een gezamenlijk kunstwerk in de openbare ruimte, een performance...